Zinkwerk

Bewerking van zink
Zink is een materiaal dat uit verschillende ertsen wordt gewonnen zogenaamde “zinkertsen”. Na het roosten, distilleren en raffineren wordt van het verkregen product bladzink vervaardigd, dit gebeurd in “zinkpletterijen” die men op diverse plaatsen in Nederland aantreft.

Titaanzink
Een hedendaagse verbeterde soort zink is het titaanzink. Het is een legering die bestaat uit zink met een zuiverheid van meer dan 99,99% waaraan zeer kleine hoeveelheden titaan en koper zijn toegevoegd. De eigenschappen van het materiaal worden hierdoor verbeterd. Zo heeft het een zeer goede corrosieweerstand, er wordt snel een zogenaamd patinalaagje of oxidelaagje gevormd. Dit laagje beschermt het zink. Het nieuwe zink heeft betere buig- en vouweigenschappen en de verwerkbaarheid gaat bij lagere temperatuur tot 2 °C. Het titaanzink is goed soldeerbaar en rekten krimpt 40% minder dan oud zink. Door deze eigenschap kunnen langere stukken toegepast worden met minder dilatatieverbindingen.